Bột đá trắng

Ứng dụng chủ yếu:

* Sản phẩm dùng làm phụ gia sản xuất giấy

* Sản xuất sơn

* Sản xuất gốm sứ

* Sản xuất nhựa

* Sản xuất vật liệu xây dựng khác

Miêu tả sản phẩm

Sản phẩm bột Đá Trắng của công ty được sản xuất từ nguyên liệu là các mỏ đá chất lượng tốt nhất, ở hai huyện Quỳ Hợp và Tân Ký Nghệ An. Dòng sản phẩm bột đá trắng của công ty có 02 dòng sản phẩm. Đó là dòng sản phẩm tráng phủ và dòng sản phẩm không tráng phủ. Công ty chủ yếu tập trung vào sản xuất dòng bột Đá chất lượng cao. Độ trắng trên 97,5%, thành phần CaCo3 trên 98%, không có tạp chất và kim loại nặng . Độ mịn từ 02Mircon trở lên.

Ứng dụng chủ yếu:

* Sản phẩm dùng làm phụ gia sản xuất giấy

* Sản xuất sơn

* Sản xuất gốm sứ

* Sản xuất nhựa

* Sản xuất vật liệu xây dựng khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bột đá trắng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *