Bột Dolomite

Ứng dụng chủ yếu:

Phụ gia sản xuất men sứ

Sản xuất nhựa và các nghành sản xuất khác.

Miêu tả sản phẩm

Công ty đồng sử hữu mỏ Dolomite ở Hà Nam. Trữ lượng mỏ và chất lượng mỏ mà công ty đồng sở hữu là tốt nhất nhì ở Hà Nam. Sản phẩm bột Dolomite của công ty, là sản phẩm bột Dolomite chất lượng cao chủ yếu dùng cho sản xuất men gốm sứ, Sản xuất nhựa.

Ứng dụng chủ yếu:

* Phụ gia sản xuất men sứ

* Sản xuất nhựa và các nghành sản xuất khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bột Dolomite”

Your email address will not be published. Required fields are marked *