Bột Thạch Anh

Ứng dụng chủ yếu : Sản xuất men sứ, sơn chống thấm, luyện thép, lọc nước và sản xuất vật liệu xây dựng khác.

Miêu tả sản phẩm

Sản phẩm bột Thạch Anh của công ty chủ yếu từ các nguồn mỏ ở các tỉnh phía bắc Việt Nam. Do trữ lượng mỏ thạch anh ở Việt Nam không tập trung. Công ty phải liên doanh liên kết với các công ty khác để đảm bảo nguồn nguyên liệu. Từ đó nguồn sản phẩm của công ty cung ứng cho các đối tác có sự ổn định chất lượng và số lượng lâu dài.

Ứng dụng chủ yếu : Sản xuất men sứ, sơn chống thấm, luyện thép, lọc nước và sản xuất vật liệu xây dựng khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bột Thạch Anh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *