Cát trắng tự nhiên

Ứng dụng chủ yếu: Sản xuất thủy tinh các loại, phụ gia gốm sứ, lọc nước, luyện thép, khuôn đúc và các nghành sản xuất khác.

Miêu tả sản phẩm

Công ty đồng sở hữu mỏ cát ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Sản phẩm cát của công ty chủ yếu qua sơ chế, bằng cách lọc qua nước ngọt, để loại bỏ tạp chất. Đặc thù sản phẩm cát của công ty là mỏ có trữ lượng lớn, ổn định về chất lượng. Cung ứng cho các đối tác có nhu cầu lớn và sản xuất lâu dài.

Ứng dụng chủ yếu: Sản xuất thủy tinh các loại, phụ gia gốm sứ, lọc nước, luyện thép, khuôn đúc và các nghành sản xuất khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cát trắng tự nhiên”

Your email address will not be published. Required fields are marked *